Văn bản  

3008/SYT-VP 11-10-2019       16:04
657/STTTT-TTBCXB 11-10-2019      15:16
4376/QĐ-BYT 26-09-2019       7:41
525/GĐB-NVGĐ 24-09-2019      7:20
Tài liệu tập huấn Chương trình Bệnh... 12-09-2019       11:28
3238/BHXH-CSYT 11-09-2019      10:38
3037/BHXH-CSYT 04-09-2019       9:31
Công văn số 17/TTCNTT&TT-KT ngày... 21-05-2019      8:56
Quyết định số 343/QĐ-UBND của UBND Tỉnh... 16-05-2019       16:19
238/2019/NQ-HĐND 05-05-2019      13:30
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn