Văn bản  

Công văn số 17/TTCNTT&TT-KT ngày... 21-05-2019       8:56
Quyết định số 343/QĐ-UBND của UBND Tỉnh... 16-05-2019      16:19
238/2019/NQ-HĐND 05-05-2019       13:30
39/2018/TT-BYT 05-05-2019      13:19
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn