Tuyển Dụng  

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận... 03-12-2019       10:09
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh... 13-10-2019      17:25
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn