Thông tin thuốc  

Số 19781/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu... 11-12-2019       9:21
Số 19759/QLD-GT Về việc đảm bảo cung... 11-12-2019      9:19
Số 18716/QLD-LC Về việc đình chỉ lưu... 11-12-2019       9:17
Số 18113/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu... 11-12-2019      9:08
Số 6145/BYT-BH Về việc giải quyết vướng... 11-12-2019       9:04
Số 17995/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu... 11-12-2019      9:01
Số 17610/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu... 11-12-2019       8:57
Số 1358/VPUBND-THVX Về việc rút số đăng... 11-12-2019      8:54
CẢNH BÁO SỐ 7/2019 CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ... 31-10-2019       15:55
Thông tin thuốc tháng 10 31-10-2019      15:52
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn