Thông tin thuốc  

Thông tin thuốc tháng 03/2020. 17-03-2020       11:05
Thông tin thuốc tháng 03/2020. 17-03-2020      11:02
Sử dụng Metronidazol ở phụ nữ cho con... 17-03-2020       10:59
BẢN THÔNG TIN THUỐC THÁNG 2 17-03-2020      10:55
Tạp chất nitrosamin: Tổng hợp một số... 17-03-2020       10:51
Số: 98/SYT-TTrS, V/v tăng cường kiểm... 17-03-2020      10:43
Thông tin thuốc tháng 01/2020: Rối loạn... 09-03-2020       11:01
Số 19781/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu... 11-12-2019      9:21
Số 19759/QLD-GT Về việc đảm bảo cung... 11-12-2019       9:19
Số 18716/QLD-LC Về việc đình chỉ lưu... 11-12-2019      9:17
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn