Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo đấu... 23-07-2020       14:46
V/v chào giá cạnh tranh bán chất thải... 11-06-2020      15:13
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn