Danh sách kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ... 26-12-2019       11:35
Số:1759/TB-HĐXTVC Thông báo Triệu tập... 11-12-2019      16:55
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn