Lịch sử hình thành  

Logo Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 05-05-2019       13:59
Lịch sử hình thành Bệnh viện Đa khoa Sa... 05-05-2019      9:17
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn