Lịch công tác tuần  

Lịch công tác tuần thứ 14 (từ ngày... 30-03-2020       8:01
Lịch công tác tuần thứ 13 (từ ngày... 23-03-2020      15:06
Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày... 16-03-2020       15:18
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11 Từ ngày... 09-03-2020      13:45
Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày... 02-03-2020       11:30
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09 (Từ ngày... 24-02-2020      14:05
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08 (Từ ngày... 17-02-2020       10:29
Lịch công tác tuần 07 (từ ngày... 10-02-2020      14:00
Lịch công tác tuần 06 (từ ngày... 03-02-2020       15:05
Lịch công tác tuần 03 (từ ngày... 13-01-2020      14:42
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn