Tham gia lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi... 13-06-2019       7:19
Đoàn TN về nguồn tại địa chỉ đỏ đợt 1... 05-06-2019      11:26
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn