Tham gia hội thi tìm hiểu "Tư tưởng,... 05-09-2019       11:25
V/v thực hiện Vòng tay tình nguyện Năm... 13-08-2019      15:02
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn