Đấu thầu  

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói... 22-11-2019       9:40
Thông báo về việc mời thầu Thuê dịch vụ... 23-07-2019      15:55
Thông báo về việc mời thầu Thuê dịch vụ... 23-07-2019       15:54
Về việc chào hàng cạnh tranh Gói thầu:... 02-07-2019      11:07
[Thông báo] Về việc chào hàng cạnh... 23-05-2019       11:06
[Thông báo]Mời tham gia đấu thầu quyền... 21-05-2019      16:00
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn