Đấu thầu  

[Thông báo] Về việc chào hàng cạnh... 23-05-2019       11:06
[Thông báo]Về việc chào giá cạnh tranh... 22-05-2019      15:19
[Thông báo]Mời tham gia đấu thầu quyền... 21-05-2019       16:00
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec2013@gmail.com