Đào tạo - Nghiên cứu  

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ... 28-06-2019       9:03
Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến... 05-05-2019      10:02
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn