Công đoàn  

Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ... 04-03-2020       8:19
Sơ kế hoạt đông Công đoàn 6 tháng đầu... 16-07-2019      9:44
Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình... 28-06-2019       14:28
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn