[Thông báo]Mời tham gia đấu thầu quyền khai thác dịch vụ hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc


Lúc 04:00 ngày 21-05-2019

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo đấu giá Quyền khai thác dịch vụ hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

1. Đơn vị tổ chức khai thác dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
 
2. Giá khởi điểm: 10% trên 01 chuyến vận chuyển người bệnh.
 
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.
 
4. Bán hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 03/6/2019.
 
5. Nhận  hồ : Ngày 30, 31/5/2019 và đến 16 giờ ngày 03/6/2019.
 
6. Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.
 
7.  Tiền đặt trước: 90.000.000đồng/hồ   sơ tham gia  (Chín mươi triệu đồng/hồ sơ tham gia).
 
Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của bệnh viện Đa khoa Sa Đéc từ ngày
17 đến ngày 21/5/2019,  số tài khoản 09601124376.20001 tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn - CN Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc.
 
8. Thời gian mở đấu giá: 14 giờ, ngày 04/6/2019 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Địa chỉ số 153, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
 
Các doanh  nghiệp,  tổ chức  có nhu cầu khai thác  dịch vụ hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2019 tham gia theo thời gian cụ thể trên.
 
Muốn biết thông tin chi tiết xin liên hệ:
 
Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Địa chỉ: Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773861919 - 02773774307 (gặp CN. Hồ Văn Chơn)./.Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn