Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2019


Lúc 05:25 ngày 13-10-2019

Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2019

I. NHU CẦU CẦN TUYỂN DỤNG
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2019, cụ thể như sau:
Tổng số 21 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:
- Bác sĩ (hạng III): 10 chỉ tiêu.
- Kỹ thuật y hạng IV: 03 chỉ tiêu
- Điều dưỡng hạng IV: 06 chỉ tiêu.
- Y sĩ hạng IV: 01 chỉ tiêu
- Kế toán viên cao đẳng: 01 chỉ tiêu.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 22/11/2019.
Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp (Số 153, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).


Chi tiết... Tải đính kèm thông báo

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng
- Người muốn được dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
- Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển
a) Tiêu chuẩn chung về ngoại ngữ:                               
 - Đối với vị trí dự tuyển là Bác sĩ (hạng III) và Kế toán viên cao đẳng: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với vị trí dự tuyển là Điều dưỡng (hạng IV), kỹ thuật viên y (hạng IV), Y sĩ hạng IV: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
b) Tiêu chuẩn chung về tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 có hiệu lực.
c) Tiêu chuẩn về chuyên môn:
- Bác sĩ (hạng III), Mã số: V.08.01.03
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở lên.
- Kỹ thuật  y hạng IV, Mã số: V.08.07.19
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học.
Có chứng chỉ hành nghề phù hợp chuyên ngành dự tuyển.
- Điều dưỡng hạng IV, Mã số: V.08.05.13
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng (đa khoa).
Có chứng chỉ hành nghề phù hợp chuyên ngành dự tuyển.
- Y sĩ hạng IV, Mã số:  Mã số: V.08.03.07
Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp chuyên khoa y học cổ truyền hoặc tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình “Chuyên khoa Y học cổ truyền”.
Có chứng chỉ hành nghề phù hợp chuyên ngành dự tuyển.
- Kế toán viên cao đẳng, Mã số: 06a.031
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Hồ sơ dự tuyển ban đầu:
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, địa chỉ:  http://bvdksadec.vn/
- 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 và 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Người tham gia dự tuyển mang theo các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm và giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) để đối chiếu.
b) Hồ sơ tuyển dụng:
Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước khi ký hợp đồng làm việc, bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.
- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;      
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Xét tuyển vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Xét tuyển vòng 2:
+ Xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn tập trung các lĩnh vực sau: Quy định pháp luật về viên chức, quy định pháp luật về ngành Y tế và quy định pháp luật về chuyên ngành liên quan đến vị trí người dự tuyển viên chức (số lượng là 03 câu hỏi phỏng vấn).
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
+ Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh là 30 phút.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.
IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2 theo quy định.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
1. Thông báo kết quả tuyển dụng
Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc sẽ niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Công nhận kết quả xét tuyển
Sau khi thực hiện các quy định nêu trên, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
4. Quyết định tuyển dụng và nhận việc
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
VI. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 22/11/2019.
Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp (Số 153, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).
2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn
- Tổ chức phỏng vấn vào khoảng tháng 12 năm 2019 (sẽ có thông báo cụ thể trên trang Thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc theo địa chỉ: http://bvdksadec.vn/).
- Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Sẽ thông báo sau.
3. Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển
a) Tài liệu ôn tập: Tài liệu do Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cung cấp (sẽ có thông báo sau).
b) Lệ phí xét tuyển:
Lệ phí dự tuyển tạm thu là 300.000đ/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tiển sẽ áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và trên trang Thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc theo địa chỉ: http://bvdksadec.vn/
 Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 02773.771255 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

[1667/BVĐKSĐ-HCQT - 19/10/2020] Công văn triển khai Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[1666/BVĐKSĐ-HCQT - 19/10/2020] V/v tăng cường tuyên truyền Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn...

[1671/BVĐKSĐ-HCQT - 20/10/2020] Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-UBND-HC 03/10/2020 của UBND Tỉnh

Số 493/SYT-VP Về việc triển khai Thông tư sô 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Về việc Thông báo lịch phát sóng các chương trình tuyền hình tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trên Kênh VTV4

Quyết định 4376/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Công văn 525/GĐB-NVGĐ Về việc cảnh báo, giám định chuyên đề năm 2019 (đợt 2)

Tài liệu tập huấn Chương trình Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hùng Vương tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Công văn số 3238/BHXH-CSYT thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

Công văn 3037/BHXH-CSYT Về việc chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế

Công văn số 17/TTCNTT&TT-KT ngày 13/5/2019 cảnh báo lừa đảo tấn công email với tên miền dongthap.gov.vn

Quyết định số 343/QĐ-UBND của UBND Tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính theo Mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà người...

Nghị Quyết 238/2019/NQ-HĐND về việc triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ khám chữa...

Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn