Lịch sử hình thành Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc


Lúc 09:17 ngày 05-05-2019

Ngày 11 tháng 10 năm 1905, Thống đốc Nam Kỳ De Calan đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Nhà thương Sa đéc . Nhà thương tọa lạc đường Pát-tơ, làng Tân Hưng, tổng An Hội (phường 4, Thành Phố Sa Đéc ngày nay).

1/ Sự ra đời của bệnh viện Sa Đéc:
 • Năm 1879: Ngày 29/12/1879 chính quyền thực dân ra nghị định lập ngạch y tá và phân phối cho các bệnh viện. Song chưa thấy đề cập tới Sa Đéc.
 • Năm 1888: Ngày 3/3/1888 quyết định của nhà cầm quyến Pháp cử y sĩ Branellce đến trạm Vĩnh Long và Sa Đéc nghiên cứu xây dựng nhà thương.
 • Năm 1903: Ngày 28/7/1903 Thống đốc Nam Kỳ đề xuất ý kiến: Chánh quyền mỗi tỉnh có một nhà thương.
 • Ngày 4/10/1905 thành lập hội từ thiện Sa Đéc, mà mục đích chính là xây dựng một nhà hộ sinh và một bệnh viện ở Sa Đéc.
 • Ngày 11/10/1905 thống đốc Nam kỳ  De Calan đích thân đặt viên đá đầu tiên xây dựng bệnh viện Sa Đéc.
 • Ngày 2/9/1906 phòng khám đã đón tiếp bệnh nhân đầu tiên.
 • Năm 1911: bệnh viện Sa Đéc có 2 Bác sĩ là: Bs Hostalrich và Bs Trần Văn Minh.
 • Năm 1919 cơ quan y tế Nam kỳ ban hành một bản báo cáo “ Kiểm tra kỹ thuật y tế” đây là bước mới để trang bị y cụ thiết bị từ Pháp.
 • Năm 1935 Bs Nguyễn Văn Chức làm bệnh viện trưởng bệnh viện Sa Đéc.

 

2/ Bệnh viện Sa Đéc giai đoạn 1954 – 1975

 • Ngày 20/7/1954 đến 20/7 1956 hai miền Nam Bắc sẽ hiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Bệnh viện Sa Đéc trở thành bệnh viện của đất nước độc lập.
 • Năm 1957 bệnh viện Sa Đéc trở thành bệnh viện khu vực tỉnh Vĩnh Long.
 • Năm 1967 tái lập Ty y tế Sa Đéc.
 • Năm 1969 dự án công tác đại tu bổ và xây dựng cơ sở bệnh viện SaĐéc.
 • Năm 1970 bệnh viện Sa Đéc trở thành bệnh viện quân dân y kết hợp.
 • Năm 1972 hoàn tất việc tu bổ, xây cất ,đưa vào hoạt động của bệnh viện Sa Đéc bình thường.
 • Năm 1974 bệnh viện Sa Đéc xây thêm 3 khoa: Khoa nội; khoa ngoại; khoa lao.

 

 

3/ Bệnh viện Sa Đéc giai đoạn 1975 – đến nay

 • Năm 1975 tiếp quản bệnh viện Sa Đéc cải tạo và xây dựng theo mô hình bệnh viện tuyến tỉnh do chính quyền cách mạng quản lý.

Năm 1978 đất lỡ bắt đầu di dời bệnh viện Sa Đéc đến năm 1982 di dời toàn bộ bệnh viện về khu vực Cô Nhi viện Hòa Khánh.

 • Năm 1996 khởi công xây khu khám đa khoa, khoa xét nghiệm, khoa X quang.
 • Năm 1998 xây dựng khu cấp cứu, khu hành chánh và phòng mổ.
 • Năm 2000 xây dựng khu điều trị giái đoạn 1.
 • Ngày 28/9/2001 UBND tỉnh QĐ số 120/QĐ-UB đổi tên Bệnh viện Khu vực Sa Đéc thành Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.
 • Năm 2003 khánh thành khu Sản – Nhi.
 • Năm 2006 xây dựng khoa chống nhiễm khuẩn và khu xử lý chất thải lỏng (nay là khoa kiểm soát nhiễm khuẩn).
 •  Năm 2008 bệnh viện đa khoa Sa Đéc được nâng lên bệnh viện hạng II với qui mô 500 giường.
 • Ngày 26 tháng 6 năm 2010 UBND tỉnh phê duyệt tổng thể bệnh viện đa khoa Sa Đéc và xây dựng giai đoạn II với khu điều trị mở rộng 6 tầng và các khoa: Lao; Nhiễm; Tâm thần và khoa giải phẩu bệnh.
 • Ngày 30 tháng 11 năm 2012 khởi công xây dựng khu 6 tầng.
 • Ngày 17 tháng 4 năm 2014 khởi công xây dựng khu dịch vụ liên hợp 5 tầng liên kết với  Cty xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
 • Ngày 5 tháng 6 năm 2014 khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng và các khoa: Giải phẩu bệnh; Khoa nhiễm; khoa tâm thần và khoa lao.


Các đồng chí Bệnh viện Trưởng, Giám đốc Bệnh viện

Đa khoa Sa Đéc từ 1975 đến nay

-------------

 1. BS Nguyễn Văn Khoạnh, Bệnh viện Trưởng từ 5/1975 đến 7/1984
 2. BS Trần Thiện Thu, Giám đốc từ tháng 7/1984 đến 1986
 3. Thầy thuốc ưu tú BS Huỳnh Thành, Giám đốc từ 1986 đến tháng 01/1995.
 4. Thầy thuốc ưu tú BS Nguyễn Trường Tịnh, Giám đốc từ tháng 01/1995

đến 12/2006.

 1. Thầy thuốc ưu tú BS Nguyễn Chấn Phong, Phó Giám điều hành 01/2007 đến 04/2007 (Giám đốc Bệnh viện từ 05/2007 đến 07/2010).
 2. Thầy thuốc ưu tú BS CKII Huỳnh Văn Huệ Giám đốc Bệnh viện từ 12/2010  đến 01/12/2017
 3. Thầy thuốc ưu tú BS CKII Trần Thanh Tùng Giám đốc Bệnh viện 01/2018 đến nay

 

THÀNH TÍCH TẬP THỂ

BỆNH VIỆN ĐẠT ĐƯỢC TỪ GIẢI PHÓNG ĐẾN NAY

--------

 

 

STT

Hình thức

Số quyết định

Ngày

quyết định

Cấp khen

01

QĐ của UBND Tỉnh Đồng Tháp tặng Cờ của UBND Tỉnh về thành tích năm 1995

46/QĐ-UBND.KT

06/02/1996

UBND tỉnh ĐT

02

QĐ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tăng thưởng Huân chương Lao động hạng ba

16KT/CTN

13/10/1997

Chủ Tịch Nước

03

QĐ Của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v tặng Bằng khen của Chủ Tịch UBND tỉnh về thành tích  xuất sắc nhiệm vụ năm 1998

81/QĐ-UB.KT

11/02/1999

UBND tỉnh ĐT

04

QĐ của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận danh hiệu” Tập thể lao đông xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm 1999

125/QĐ-UBND.KT

16/02/2000

UBND tỉnh ĐT

05

QĐ của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận danh hiệu” Tập thể lao đông xuất sắc” năm 2000

147/QĐ-UBND.KT

12/04/2001

UBND tỉnh ĐT

06

QĐ của Giám Đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp V/v thưởng đơn vị thực hiện tốt điều lệ Bảo hiểm xã hội năm 2001

47/QĐ-BHXH

27/12/2001

BHXH tỉnh ĐT

07

QĐ của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận danh hiệu” Tập thể lao đông xuất sắc” năm 2001

131/QĐ-UBND.KT

18/02/2002

UBND tỉnh ĐT

08

QĐ Của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v tặng Bằng khen Của UBND tỉnh về thành tích  xuất sắc nhiệm vụ năm 2001

111/QĐ-UB.KT

18/02/2002

UBND tỉnh ĐT

09

QĐ Của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v tặng Bằng khen Của UBND tỉnh về thành tích  xuất sắc trong việc thực hiện tốt điều lệ bảo hiểm xã hội năm 2001

03/QĐ-UB.KT

09/01/2002

UBND tỉnh ĐT

10

QĐ Của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v tặng cờ thi đua Của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2001

110/QĐ-UB.KT

18/02/2002

UBND tỉnh ĐT

11

QĐ của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc tặng Bằng khen

3090/QĐ-BYT

13/08/2002

Bộ Y tế

12

QĐ Của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v tặng Bằng khen Của UBND tỉnh về thành tích  xuất sắc trong việc thực hiện tốt điều lệ bảo hiểm xã hội

245/QĐ-UB.KT

23/09/2002

UBND tỉnh ĐT

13

QĐ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC về việc tăng Huân chương Lao động HẠNG NHÌ

820/2002/QĐ/CTN

20/11/2002

Chủ Tịch Nước

14

QĐ của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc Công nhận Bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm 2002

1967/2003/QĐ-BYT

11/06/2003

Bộ Y tế

15

QĐ Của Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội về việc Tặng Bằng khen

259/QĐ-LĐTBXH

06/03/2003

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

16

QĐ Của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v tặng cờ thi đua Của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002

75/QĐ-UB.KT

23/01/2003

UBND tỉnh ĐT

17

QĐ của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc tặng bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002

171/QĐ-UBND.KT

10/02/2003

UBND tỉnh ĐT

18

QĐ của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận danh hiệu” Tập thể lao đông xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm 2002

170/QĐ-UBND.KT

10/02/2003

UBND tỉnh ĐT

19

QĐ của Ban vận đông “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh Đồng Tháp v/v tặng Giấy khen của Ban Vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”năm 2004

25/2004/QĐ-BVĐ

29/12/2004

UBND tỉnh ĐT

BVĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”cấp tỉnh

20

QĐ của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc tặng bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2003

166/QĐ-UBND.KT

13/05/2004

UBND tỉnh ĐT

21

QĐ về việc tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Bệnh viện Đa khoa Sa đéc nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập(11/10/1905-11/10/2005

359/QĐ-UBND.KT

07/10/2005

UBND tỉnh ĐT

22

QĐ của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc Công nhận Bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm 2004

234/QĐ-BYT

02/02/2005

Bộ Y tế

23

QĐ về việc Công nhận Bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện năm 2005

94/QĐ-BYT

12/01/2006

Bộ Y tế

24

QĐ Về việc tặng Bằng khen Của UBND tỉnh về thành tích  xuất sắc trong công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2007

179/QĐ-UB.KT

09/04/2008

UBND tỉnh ĐT

25

QĐ Tặng Bằng khen cho các Bệnh viện được công nhận đạt loại tốt năm 2012

49/QĐ-UBND.KT

20/03/2013

UBND tỉnh ĐT

26

QĐ Tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Sở Y tế năm 2012

293/QĐ-UBND.KT

25/04/2013

UBND tỉnh ĐT

27

QĐ Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012

43/QĐ-UBND.KT

08/03/2013

UBND tỉnh ĐT

28

QĐ Công nhận “Đơn vị Văn hóa” năm 2013

32/QĐ-UBND.KT

05/03/2014

UBND tỉnh ĐT


- Thành tích bệnh viện từ 2015- 2019:
+ Tập thể Bệnh viện năm 2015 được Ủy ban Nhân dân Tỉnh tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế năm 2015.
+ Tập thể Bệnh viện năm 2016 được UBND Tỉnh tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất nhiệm vụ.
+ Tập thể Bệnh viện năm 2017 đạt Lao động xuất sắc và Lao động tiên tiến.
+ Tập thể Bệnh viện năm 2018 đạt Lao động xuất sắc và Lao động tiên tiến.

 


Người đăng: Administrator
Tin cùng chuyên mục

Văn bản  

[1667/BVĐKSĐ-HCQT - 19/10/2020] Công văn triển khai Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[1666/BVĐKSĐ-HCQT - 19/10/2020] V/v tăng cường tuyên truyền Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn...

[1671/BVĐKSĐ-HCQT - 20/10/2020] Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-UBND-HC 03/10/2020 của UBND Tỉnh

Số 493/SYT-VP Về việc triển khai Thông tư sô 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Về việc Thông báo lịch phát sóng các chương trình tuyền hình tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trên Kênh VTV4

Quyết định 4376/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế

Công văn 525/GĐB-NVGĐ Về việc cảnh báo, giám định chuyên đề năm 2019 (đợt 2)

Tài liệu tập huấn Chương trình Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hùng Vương tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Công văn số 3238/BHXH-CSYT thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

Công văn 3037/BHXH-CSYT Về việc chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế

Công văn số 17/TTCNTT&TT-KT ngày 13/5/2019 cảnh báo lừa đảo tấn công email với tên miền dongthap.gov.vn

Quyết định số 343/QĐ-UBND của UBND Tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính theo Mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà người...

Nghị Quyết 238/2019/NQ-HĐND về việc triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ khám chữa...

Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn