Số 493/SYT-VP Về việc triển khai Thông tư sô 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Quy trình rửa tay và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách phòng chống lây nhiễm vi rút nCoV

Căn cứ Nghị Quyết Số: 238/2019/NQ-HĐND, ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Thông báo số 24/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày...
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn