Quy trình rửa tay và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách phòng chống lây nhiễm vi rút nCoV

Căn cứ Nghị Quyết Số: 238/2019/NQ-HĐND, ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Thông báo số 24/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày...
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn