LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11 Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020)

Lịch công tác tuần 10 (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Lịch công tác tuần 07 (từ ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020)

Lịch công tác tuần 06 (từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020)

Lịch công tác tuần 03 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

Lịch công tác tuần 02 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

Lịch công tác tuần thứ 01 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)

Lịch công tác tuàn 52 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
Trang 2 / 6
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn