LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)
Trang 1 / 7
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn