Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 08/7/2018 đến 12/7/2019)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 05/07/2019)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019)

Lịch công tác tuần 25 (17/6/2019 đến 21/6/2019)

Lịch công tác tuần 24 (10/6/2019 đến 14/6/2019)

Lịch công tác tuần 23 (03/6-09/06/2019)

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

Lịch Công tác tuần 21 (Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019)
Trang 1 / 2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn