Khoa Nhi

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Phụ Sản

Khoa Y học cổ truyền

Khoa Liên Chuyên Khoa

Khoa Xét Nghiệm

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Danh sách khoa phòng
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn