DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU NĂM 2010 - 2018

Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm 2018 của BVĐK Sa Đéc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.861.919 - Fax: 0277.3863247
Email: bvdksadec.soyte@dongthap.gov.vn