Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 


Tài liệu

Văn bản pháp qui
 • 1Thông tư 15/2018/TT-BYT, Hà nội ngày 30 tháng 05 năm 2018
 • 2Quyết định 2073/QĐ-BYT về việc cấp CCHN trong KCB
 • 3Quyết định số 12/QĐ-UBND tỉnh ĐT về bảng giá dịch vụQuyết định số 12/QĐ-UBND tỉnh ĐT về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh.
 • 4Thông tư số: 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC TRONG TỪNG CA PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
 • 5QĐ 80/2014/QĐ-TTg thuê dịch vụ CNTT
 • 6Thông tu 41
 • 7Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • 8Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • 9Thông tư 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2009
 • 10Nghị định 105/2014/NĐ-CPHướng dẫn thực hiện Luật BHYT
 • 11Bổ sung Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnhQuyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp
 • 12Bổ sung Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnhQuyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp
 • 13Nghị định 105 mới ban hành có hiệu lực ngày 01/01/2015Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật số 46
 • 14Luật BHYT mới ban hành năm 2014 có hiệu lực 01/01/2015Sửa đổi 1 số điều của Luật BHYT cũ
 • 15Quyết định 1314/QĐ-BYT ngày 02/12/2014 Ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
 • 16Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y Tế ban hành qui trình khám chữa bệnh tại Khoa KB
 • 17Quyết định 49 UBND tỉnh Đồng tháp qui định giá thu phí trông giữ xe