Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Kết quả tự chấm điểm của Bệnh viện (Cập nhật ngày 01/12/2014)

Ngày 30/11/2014, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tự chấm với số điểm đạt: 3.19 điểm.


Nội dung khác