Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm (cập nhật 16/12/2014) (Xem)

Vui lòng đăng nhập tài khoản cá nhân/ truy cập văn bản nội bộ để xem và tải văn bản.


                                                                                                                                    Thanh Nhã

Nội dung khác