Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đảng

Luật BHYT mới ban hành có hiệu lực 01/01/2015 (cập nhật: 04/12/2014)

Luật BHYT mới ban hành sẽ chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2015 (Nhã: cập nhật ngày 04/12/2014)