Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đảng

Bệnh viện phối hợp đoàn Sở Y Tế đi kiểm tra cuối năm 2014

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc phối hợp cùng Đoàn Sở Y tế kiểm tra các Bệnh viện khác trong Tỉnh. Thời gian: 05/12/2014 - 19/12/2014. Thành phần: theo lịch