Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Liên hoan phong trào 3 trách nhiệm (Xem)

Đoàn viên Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vinh danh trong buổi Liên hoan phong trào 3 trách nhiệm. Nhận kỷ niệm chương do Trung ương đoàn tổ chức.


 

Ngày 13/11, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức liên hoan phong trào Ba trách nhiệm năm 2014, chủ đề: “ Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn minh công sở”.

Tại liên hoan, BTV Đoàn khối đã tôn vinh 30 cán bộ, công chức, viên chức Khối các cơ quan tỉnh có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong đó có 01 đo

 

àn viên của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, đây là những cá nhân tiêu biểu đã có những sáng kiến tổ chức được mô hình hiệu quả; có ý thức trong học tập, nghiên cứu khoa học; chuyên môn và tích cực tham gia phong trào đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.

Trong buổi Liên hoan, BTV Đoàn Khối cũng đã trao kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ” cho 06 đồng chí của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có quá trình đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn (đ/c Huỳnh Văn Huệ - Bí thư Đảng bộ, đ/c Nguyễn Công Bằng – Phó bí thư Đảng bộ, đ/c Lê Thị Thu Thành – đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, đ/c Cao Văn Tho – nguyên Bí thư Đoàn CS nhiệm kỳ 2012-2014, đ/c Lê Trung Trí – Bí thư Đoàn Cs NK 2014-2017, đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhã – Phó bí thư Đoàn CS NK 2014-2017).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   Thanh Nhã

 

 

Nội dung khác