Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 25/03/2019 đến 29/03/2019)

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 25/03/2019 đến 29/03/2019)


Nội dung khác