Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lịch công tác tuần 04 (Từ ngày 21.01.2019 đến ngày 26.01.2018)

Lịch công tác tuần 04 (Từ ngày 21.01.2019 đến ngày 26.01.2018)


Nội dung khác