Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Kết quả đánh giá chỉ số chất lượng Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018

Kết quả đánh giá chỉ số chất lượng Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018


Kết quả đánh giá chỉ số chất lượng Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018

Tải file

Nội dung khác