Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 3/12/2018 đến ngày 7/12/2018)

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 3/12/2018 đến ngày 7/12/2018)


Nội dung khác