Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG QUÝ 3/2018


- Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh Nội trú quý 3/2018:
  Tỷ lệ hài lòng: 88,5%
  + Trong đó khoa Truyền Nhiễm có tỷ lệ hài lòng của người bệnh thấp nhất, chiếm 59,1%, kế đến là Khoa Nhi (75,5%); đa số các khoa còn lại đều trên 80%.
- Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng của NVYT quý 3/2018:
  Tỷ lệ hài lòng: 67%
  Một số ý kiến NVYT đề xuất:
  + Bảo vệ an toàn cho NVYT khi làm nhiệm vụ
  + Mở thêm các dịch vụ ngoài giờ, phòng dịch vụ KCB
  + Đề nghị mức ưu đãi nghề đảm bảo cho cuộc sống NVYT
  + Đề nghị cho tài xế hưởng phụ cấp ưu đãi nghề vì tài xế có tiếp xúc với bệnh nhân lây nhiễm.

Nội dung khác