Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo: Kế hoạch triển khai tuần lễ truyền thông

Kế hoạch số: 1417/KH-BVĐKSĐ về việc triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018


Nội dung chi tiết: Nội dung triển khai

Nội dung khác