Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018

Thông báo: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018


Nội dung chi tiết: Thông báo

Nội dung khác