Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018

Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018


Nội dung khác