Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông tư: 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2018

Thông tư: 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2018; Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


Nội dung chi tiết: Tải file đính kèm

Nội dung khác