Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý 2/2018 (21/8/2018)

Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội, ngoại trú và nhân viên y tế quý 2/2018


Nội dung khác