Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo yêu cầu báo giá y dụng cụ

Thông báo yêu cầu báo giá y dụng cụ cho khoa chống nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc


 

Nội dung khác