Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo và kế hoạch về việc yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị tháng 7/2018

Thông báo và kế hoạch về việc yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị tháng 7/2018


Nội dung khác