Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo Số: 804/TB-BVĐKSĐ ngày 13/07/2018

Thông báo Số: 804/TB-BVĐKSĐ ngày 13/07/2018 về việc Yêu cầu báo giá Tivi và tủ lạnh


Nội dung khác