Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 11/06/2018 đến 15/06/2018)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 11/06/2018 đến 15/06/2018)


Nội dung khác