Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 04/06/2018 đến 10/06/2018)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 04/06/2018 đến 10/06/2018)


Nội dung khác