Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Đưa vào hoạt động hệ thống PACS


Ngày 30/5/2018, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc đã đưa vào hoạt động hệ thống PACS chẩn đoán từ xa do Sở Y tế Đồng Tháp là chủ đầu tư.

Qua hệ thống này, các Bác sỹ trong Bệnh viện có thể truy xuất hình ảnh về kết quả chụp X quang CT Scan của bệnh nhân trong nội viện, ngoài ra hệ thống cũng kết nối hình ảnh nội soi, siêu âm để hội chẩn với các đồng nghiệp tuyến trên.

Trong phẫu thuật, các Bác sỹ có thể hội chẩn từ xa với tuyến trên trong lúc mổ.

Thanh Nhã

 

Nội dung khác