Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018

Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2018 (tải file đính kèm)


Nội dung khác