Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lịch tuần 22 (từ ngày 28/05/2018 đến 03/06/2018)

Lịch tuần 22 (từ ngày 28/05/2018 đến 03/06/2018)


Nội dung khác