Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Tin tức & Sự kiện

Quyết định 2674 (ngày 27/04/2018)

Quyết định 2674 (ngày 27/04/2018) Về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV


Nội dung khác