Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Tin tức & Sự kiện

Quyết định 2673/QĐ-BYT (ngày 27/04/2018)

Quyết định 2673/QĐ-BYT (ngày 27/04/2018) Về việc ban hành "Hướng dẫn tư vấn, xét nghiệm HIV tại công đồng"


Nội dung khác