Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Công văn Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc (19/4/2018)

Theo công văn số: 36/TB-UBND ngày 17/04/2018 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giổ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4), và Quốc tế lao động (01/5) năm 2018


Nội dung khác