Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Tin tức & Sự kiện

Kiểm toán Nhà nước kiểm tra một số đơn vị tại Đồng Tháp (17/4/2018)

Sáng nay, Kiểm toán Nhà nước khu vực IX đã công bố Quyết định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2017 tại tỉnh Đồng Tháp.


Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Theo Quyết định được công bố, đoàn kiểm tra có 6 thành viên, sẽ làm việc tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, huyện Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh, từ ngày 16 – 27/4. 

Nội dung làm việc tập trung về kết quả thực hiện kiến nghị năm liền kề và kiến nghị của năm trước chưa thực hiện. Trong đó có việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị. Chấn chỉnh những sai sót, yếu kém trong công tác quản lý tài chính kế toán tại đơn vị đã được nêu trong thông báo kết luận… 

Tại buổi làm việc, ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp hỗ trợ đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

 

Duy Anh/THĐT
Nội dung khác