Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Tin tức & Sự kiện

Nhân viên phà Cao Lãnh vẫn tích cực làm việc đến ngày bến ngừng phục vụ (17/4/2018)

Cho đến thời điểm này, kế hoạch sắp xếp nhân sự, phân bố tài sản phà Cao Lãnh đã cơ bản hoàn tất. Nhân viên tại bến phà vẫn tích cực làm việc trong những ngày chờ cầu Cao Lãnh chính thức đi vào hoạt động, phà Cao Lãnh ngừng phục vụ.


Ý kiến từ đa số người lao động tại bến phà đều cảm thấy hài lòng với việc sắp xếp nhân sự. Một số người có mong muốn tiếp tục công việc như cũ được bố trí ở những bến phà khác. Tổng số lao động tại phà Cao Lãnh là 125 người, dự kiến sẽ được phân bổ về bến phà Sa Đéc 44 người, bến phà Phong Hòa 44 người. Số lao động giảm biên chế dự kiến là 30 người. Trong đó đã có 15 người tự nguyện đăng ký nghỉ việc và được hưởng chế độ. Về tài sản của phà, ông Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công ty phà Đồng Tháp cho biết một số phà 100 tấn sẽ được điều về bến Sa Đéc, Phong Hòa – Ô Môn. Đến cuối năm 2018, nếu xây xong bến phà Tân Châu – Hồng Ngự thì cũng sẽ đưa một số phà 100 tấn lên bến phà này để hoạt động. 

Trong thời gian từ nay đến ngày ngưng hoạt động, tất cả cán bộ, nhân viên bến phà đều tích cực làm việc để hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày cuối cùng của bến phà Cao Lãnh, một địa chỉ quen thuộc và gắn bó đối với nhiều người dân.

CTV Hữu Thắng/THĐT

 

Nội dung khác