Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lễ Ký cam kết về công tác cải cách hành chính (17/4/2018)

Ngày 17/4/2018, Bệnh viện đã tổ chức Lễ ký cam kết giữa Giám đốc Bệnh viện với Trưởng Khoa, Phòng về thực hiện công tác cải cách hành chính và đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh năm 2018.


                                                                                                                                                                                            Thanh Nhã - Phòng CTXH

Nội dung khác