Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Kết quả khảo sát hài lòng Nhân viên y tế quý 1/2018 (11/4/2018)

Kết quả khảo sát hài lòng Nhân viên y tế quý 1/2018


Kết quả khảo sát hài lòng Nhân viên y tế quý 1/2018:       đạt 69%

* Điểm trung bình theo từng phần A, B, C, D, E

- A: 3.65

- B: 3.88

- C: 3.67

- D: 3.80

- E : 3.96

* Sẽ gắn bó làm việc tại Bệnh viện lâu dài: 82%

* Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo Bệnh viện: 74%

Thanh Nhã - Tổ khảo sát hài lòng người bệnh Phòng CTXH

Nội dung khác