Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú Quý 1/2018 (05/4/2018)

Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú Quý 1/2018


Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú Quý 1/2018: đạt 92%

* Điểm Trung bình theo từng phần A,B,C, D, E

- A: 4.24

- B: 4.31

- C: 4.18

- D: 4.33

- E: 4.37

* Bảng so sánh tỷ lệ hài lòng người bệnh có BHYT và không BHYT

- BHYT (hài lòng: 90.6/100%)

- Không BHYT (Hài lòng: 92.7/100%)

                                                                                                 Thanh Nhã - Tổ khảo sát hài lòng người bệnh Phòng CTXH

Nội dung khác